Zatrudnienie

Zatrudnienie

Pracownicy delegowani z Polski podlegają w USA takiej samej ochronie jak pracownicy zatrudnieni przez firmy amerykańskie - obowiązują ich takie same stawki minimalnego wynagrodzenia, prawo do zwolnień chorobowych czy ubezpieczenie od wypadków przy pracy. Delegowani pracownicy i polscy pracodawcy mają w USA obowiązki podatkowe. Delegowani pracownicy muszą posiadać wizy uprawniające do wykonywania pracy na terenie USA. Obok przepisów stanowych regulujących kwestie związane z zatrudnieniem, które mogą znacznie się różnić w różnych stanach, zagraniczni pracodawcy muszą działać zgodnie z przepisami zawartymi w wielu aktach prawnych, m.in. Equal Employment Opportunities Act, Equal Pay Act czy też Fair Labor Standards Act. Kary za nieprzestrzeganie tych przepisów są wysokie i konsekwentnie wymierzane.