Podatki

Podatki

Amerykańskie przepisy podatkowe są złożone i wymagają starannego planowania. Kluczem jest zrównoważenie różnych typów obciążeń podatkowych, a zły wybór może zwiększyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej w USA. Zakładając spółkę osobową w celu obniżenia podatku dochodowego może spowodować większe obciążenie podatkiem od nieruchomości. Firma potrzebuje fachowego wsparcia w zarządzaniu ryzykiem związanym ze złożonymi przepisami podatkowymi w USA.