COVID nie zatrzymał eksportu z Polski do USA

Po chwilowym wstrzymaniu oddechu spowodowanym wybuchem pandemii, polskie firmy dalej aktywnie szukają możliwości sprzedaży swoich towarów i usług w USA. Mimo wprowadzonych w drugiej połowie marca br. szeregu ograniczeń związanych z COVID-19 nie miały one dużego wpływu na statystykę obrotów towarowych z zagranicą, a w pierwszym kwartale br. odnotowano wzrost eksportu z Polski do USA.  

Stany Zjednoczone uruchomiły największą w historii pomoc finansową dla gospodarki zasilając ją kwotą pond 3 bilionów dolarów i nikt nie ma wątpliwości, że dzięki temu USA relatywnie szybko podniesie się po szoku wywołanym pandemią. Polska gospodarka oceniana jest jako jedna z najodporniejszych w Europie na skutki obecnego kryzysu. To dobrze rokuje dla dalszych polsko-amerykańskich relacji handlowych.

Po kilku miesiącach naznaczonych zawirowaniami w łańcuchach dostaw i ograniczeniami w podróżach zagranicznych, powoli wyłania się optymistyczny obraz przyszłości relacji handlowych Polska-USA. Eksperci nie mają wątpliwości, że zmieni krajobrazu handlu międzynarodowego i że na znaczeniu zyskają alternatywne dla Chin źródła dostaw towarów do USA. To ogromna szansa dla polskich eksporterów, którzy jak nigdy powinni wziąć sobie do serca popularne stwierdzenie, że „zmiana stwarza nowe możliwości, ale tylko dla tych, którzy je rozpoznają i wykorzystują”.

Do wybuchu pandemii koronawirusa w lutym 2020 r. Polski eksport i inwestycje w USA od ponad dekady stale rosły i istnieją powody, by sądzić, że tak będzie również w okresie ożywienia po Covid-19. Setki polskich firm eksportują towary i usługi do swoich klientów w USA, w 2019 r. wartość całkowita eksportu wzrosła trzykrotnie w porównaniu z 2010 i wyniosła 7,3 mld USD. To całkiem imponujący wynik , nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że znaczna część tych wyników handlowych została wygenerowana przez amerykańskie firmy, które zainwestowały w Polsce. Najważniejszym polskim towarem eksportowym na rynek amerykański są maszyny i urządzenia mechaniczne (35% wartości eksportu), a zaraz po nich maszyny i urządzenia elektryczne (11%) i przyrządy optyczne, fotograficzne, pomiarowe (9%). Inne branże też radzą sobie całkiem dobrze w coraz silniejszej obecności na rynku amerykańskim. Dobrym przykładem jest szybko rozwijająca się branża meblarska, która sprawiła, że Polska jest drugim co do wielkości światowym eksporterem mebli po Chinach. Całkowita wartość produkcji mebli sprzedanej w 2019 r. wzrosła do 13,2 mld USD i wzrosła o 1 mld w porównaniu do 2018 r. Nic dziwnego, że polskie firmy znajdują się na szóstej pozycji wśród największych dostawców mebli do USA, ze sprzedażą wartą 282 mln USD w 2019 r. Gry wideo wyprodukowane w Polsce z powodzeniem podbijają Amerykę. Polska stała się wiodącym i najszybciej rozwijającym się eksporterem gier wideo na świecie, wyprzedzając USA i Niemcy, z globalnym eksportem o wartości 1,5 mld USD i udziałem w rynku światowym na poziomie ponad 6%, a każdy gracz w USA zna Wiedźmina i Dying Light.

Usługi biznesowe stanowią znaczną część wymiany handlowej między Polską a Stanami Zjednoczonymi, a wartość polskiego eksportu usług do USA osiągnęła w 2018 r. 4,5 mld USD z rocznym wzrostem wynoszącym 14% od 2010 r. Zdecydowana większość tej kwoty, bo aż 70%, jest generowana przez usługi biznesowe opartych na wiedzy, takie jak ICT, inżynieria oraz usługi badawczo-rozwojowe. Od małych firm programistycznych po duże firmy informatyczne, setki polskich firm technologicznych zyskują coraz więcej klientów w Ameryce, co pokazują liczby opisujące eksport usług IT do USA. Od 2016 r. Sektor ten rozwija się dynamicznie o 25% rocznie i obecnie to jedna trzecia całkowitej wartości usług eksportowanych z Polski do USA. W przeważającej części polskie firmy informatyczne tworzą oddziały w USA, podczas gdy ich zespoły programistyczne znajdują się w Polsce.

Firmy technologiczne takie jak np. Onwelo, które m.in. oferuje platformę antyfraudową, Immersion, którego aplikacje VR podbijają Amerykę czy Iteo, udowodniają swoją zdolność do odniesienia sukcesu na niezwykle konkurencyjnym amerykańskim rynku i to właśnie takie firmy sprawiają, że relacje gospodarcze Polski z USA mają realny wymiar nie tylko na poziomie kontraktów międzyrządowych.